Møtekalender

Vi tar kr. 5,- pr. lodd og kr. 10,- for kaffen (gratis påfyll)..

Møteplan, 1. halvår 2024

11.01
25.01
08.02
22.02
07.03
21.03Årsmøte.
04.04
18.04
02.05
04.05Saltdalstreffet, Storjord.
16.05
30.05
13.06